Stöd oss

Tyvärr var 2022 ett hårt år för stiftelsen, då vi miste flera för oss viktiga personer som tidigare hjälpt oss. Detta ledde till att vi beslutade oss för att vi tyvärr måste lämna tillbaka vårt 90-konto som därför slutat fungera 20221231.
Den som vill fortsätta att stötta oss ekonomiskt ombedes därför att under 2023 använda sig av någon av nedanstående möjligheter.

Swish:
1235195995
Bankgiro;
525-4107
Överföring, stående eller engångs, kan man göra till vårt bankkonto på SEB nr;
5227 10 227 62

    Det tillkommer 10 SEK för porto samt utskrift av gåvobevis om man önskar den tryckta varianten och denna summa ska läggas till det belopp man skänker.

    Gåvobevis

    Följande donationer går att ge via våra gåvobevis, skoluniform, cykel eller dator.

    • Tryckt eller Digitalt Gåvobevis (det tryckta Gåvobeviset kommer att skrivas ut på tjockt kvalitetspapper)