Ekonomi

Stiftelsen har relativt god ekonomi även om intäkterna ännu inte riktigt täcker utgifterna. Nu när vi fått vårt 90-konto planerar vi att göra en kampanj för att få in mera gåvor och att bygga en trygg ekonomi genom att värva månadsgivare.

Stiftelsens tillgångar består av bankmedel, etiska värdepapper och teakskog i södra Ghana.

Nära 3/4 av stiftelsens utgifter går till sådant som ger stöd åt personer och/eller verksamheter i Afrika. De administrativa kostnaderna är än så länge en relativt stor del av stiftelsens utgifter. Många utgifter är mer eller mindre fasta och kommer att krympa procentuellt sett vartefter verksamheten blir större.

Vi kommer att börja sköta bokföringen själva för att på det viset hålla nere den kostnaden, men en revisor vill – och måste – vi ha.