Projekt

Stiftelsen arbetar med utbildning, utveckling, hälsa och kultur i första hand i Ghana men även i andra afrikanska länder.

Våra projekt syftar till att stärka individer och samhällen så att de får möjlighet att utvecklas på sina egna villkor och så att människorna vi arbetar med kan förverkliga sina drömmar. Vi lyssnar på vilket stöd och vilken hjälp som behövs och anpassar våra projekt utifrån detta.

Stiftelsen driver att antal projekt i Ghana och vi har då stor hjälp av vår systerorganisation där.

Utöver att driva egna projekt ger stiftelsen bidrag till organisationer med samma eller liknande målsättning som vi.