Projekt på önskelistan

Cyklar

Några barn har väldigt långt att gå till skolan och lånecyklar skulle kunna lösa problemet. Så snart vi fått in pengar för tre cyklar startar vi detta projekt.

Skänk en cykel, ge 600:- kronor,  märk betalningen ”cykel”.

Foto:pixabay.com

Myggnät

Ghana är drabbat av malaria. Ett bra sätt att skydda sig mot smittan är att ha myggnät över sängen. Vi vill donera myggnät till de som har det allra svårast ekonomiskt. Så snart vi fått in pengar för tio myggnät startar vi projektet.

Skänk ett myggnät, ge 50:- kronor, märk betalningen ”myggnät”.

Reflexer

Redan klockan sex är det mörkt och olycksrisken längs vägarna ökar. Vi vill göra ett försök att låta en by längs en trafikerad väg börja använda reflexer. Så snart vi fått in pengar så att vi kan köpa reflexer till en hel by startar projektet.

Skänk reflexer för 15:- kronor/styck eller 500 reflexer för 5000:- kronor, märk betalningen ”reflex”.

Dammbygge

Med dammar kan grödorna vattnas även när regnet inte kommer eller så kan dammar användas för fiskodling.

Menskoppar

I stora delar av Afrika går tjejer inte till skolan under deras mens. Det finns fler anledningar till detta, till exempel att man inte har tillgång till binder eller tamponger, men även att det saknas toaletter där man kan kasta eller göra sig av med bindorna/tamponger. 

Ett enkelt sätt att motverka detta är att ge tjejer tillgång till menskoppar. Det finns fler fördelar med menskoppar, de behöver inte bytas ut på samma sätt som bindor eller tamponger, de kan användas under flera års tid, och kan enkelt rengöras med vatten. Stiftelsens mål är att dela ut gratis menskoppar till alla tjejer som har nått puberteten i samtliga skolor där vi delar ut skoluniformer. 

Skolbyggnader

Många skolor har det trångt, ibland hundra barn i samma klassrum. Vi vill gärna sponsra nya skolbyggnader.

Foto:EspersenFoundation

Traktor

För att minska samhällenas beroende av regn, och vädret rent generellt, planerar vi att utvidga vårt arbete och hjälpa till att bygga dammar och hyra ut traktorer.

En traktor hjälper bönderna att kunna bruka lite mera jord så att maten räcker under hela torrperioden.

En äldre Massey Ferguson står på önskelistan, en traktor som är lätt att laga och underhålla och som inte innehåller dyr elektronik som är svår att reparera.
I dessa projekt är vårt mål precis som tidigare att arbeta tillsammans med befolkningen och samhället för att utnyttja deras kunskaper på bästa möjliga sätt.