Organisation


Styrelsen och granskningskommittén

Styrelsen är mån om att utveckla verksamheten och tar därför hänsyn till råd och förslag från de som stiftelsen arbetar med, till exempel invånarna i de samhällen där stiftelsen har sina projekt.

Vi tycker också att det är viktigt att ge våra givare en röst, tveka därför aldrig att skriva eller ringa till oss!


Styrelsen

Styrelsen jobbar helt ideellt utan lön eller andra ersättningar.

Styrelsen väljs på styrelsemöte med års avstämning som brukar hållas under februari månad.

Under 2022 har styrelsen bestått av
Bibbi Espersen-Landtblom
Marc Landtblom
Nina Landtblom
Abdul Latif Yassin

Nina Landtblom har varit ordförande sedan stiftelsen grundades 2013.

Styrelsen

Granskningskommittéen

För att utveckla stiftelsens arbetssätt med mera har styrelsen valt att tillsätta en granskningskommitté (härefter GK). GKs uppdrag är att föreslå förbättringar, göra revision på stiftelsens verksamhet samt även kritisera styrelsens arbete om det skulle behövas.

GK består av två ordinarie ledamöter och en suppleant. GK är oberoende av styrelsen och utser själva sina ledamöter. Av praktiska orsaker valdes den första kommittén valdes av styrelsen.

2019 består kommittén av följande medlemmar:
Natasha Moore
Kina Selin
Eva Nordberg (suppleant)