Mål och Vision

Stiftelsens vision är en värld där alla har möjlighet att ha kontroll över sina liv och där man kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter; som möjligheten att utbilda sig, att vara frisk, att alltid ha mat för dagen och ha möjlighet att utvecklas på sina egna villkor.

Vårt mål är att uppnå detta genom att stödja utbildning, hållbar utveckling, hälsa och kultur i Ghana och så småningom även i övriga länder i Afrika.

Foto: The Espersen Foundation
Dödsolyckor, till följd av extrema regnoväder som orsakar översvämningar, är inte ovanliga. För att undvika översvämningar behövs rännstenar för att leda bort vattnet. Denna bild är tagen från huvudstaden Accra, men problemet är återkommande i byar och städer i hela Ghana

Systerorganisationen i Ghana

Den 14 december 2016 grundades stiftelsens systerorganisation i staden Tamale i norra Ghana.

I organisationens stadgar står det bland annat att den ska medverka till att minska barnarbete.

Arbetet med att låta sy upp skoluniformer och distribuera dem underlättas betydligt av att vi nu har en riktig organisation att samarbeta med.

Styrelsen består av Idrissu al Hafiz, Salamatu Mahazu, Issifu Basideen och Dorcas Ama Gyabi.

Systerorganisation