Om oss

Stiftelsen ändamål är att stödja utbildning, utveckling, hälsa och kultur i Ghana och andra afrikanska länder.

Vi ser en tydlig koppling mellan mänskliga rättigheter och utveckling samt individers möjlighet att förverkliga sig själv och sina drömmar.

Vår ambition är att möjliggöra hjälp till självhjälp genom att stärka individers möjlighet att utnyttja sina mänskliga rättigheter.


Stiftelsen grundades 15 maj 2013 av Bibbi Espersen Landtblom och Nina Landtblom till minne av Inge och Jörgen Espersen med pengar från arvet efter dem.

Stiftelsen började först med att i liten skala dela ut skoluniformer i norra Ghana där Ninas man Abdul Latif Yassin är född. Länge klarade sig stiftelsen med pengarna från arvet, men fler och fler skolor och barn behövde fler och fler skoluniformer och mera skolmateriel.

2016 beslutade sig styrelsen för att vända sig till vänner och allmänhet för att få hjälp att hjälpa fler skolor, men också för att kunna hjälpa skolorna och de kringliggande samhällena mer långsiktig.