Pågående projekt

Menskoppar

Stiftelsen The Espersen Foundation har delat ut menskoppar i en skola under 2022,och ska dela ut menskoppat i ytterligare fyra skolor under våren 2023.
Därutöver har vi 75 menskoppar på lager.

Datorer till skolor

Datorkunskap är ett obligatoriskt ämne i Ghana, men de flesta av de skolor vi har kontakt med saknar datorer! Vi har köpt de första datorerna som nu är donerade till Mirigu Primary School, men vårt mål är att samla in fler datorer som vi kan donera till skolorna.

Visst går det att lära sig om datorer teoretiskt, men hur bra fungerar det?

Kontakta styrelsen om du har en dator att donera!

Eller ge ett valfritt belopp, märk betalningen ”datorer”.

Foto:EspersenFoundation

Skoluniformer och skolmateriel

Skolgång i Ghana är kostnadsfri, men skoluniform och skolmateriel måste man köpa själv. Vi har donerat mer än 500 skoluniformer och antalet elever i skolorna ökar dramatiskt.

Du kan hjälpa en elev genom att ge 150:- kronor, märk betalningen ”uniform”.

Foto: Espersenfoundation

Teakskog

Stiftelsen har investerat i teakplantager i södra Ghana. Det primära målet är att främja en hållbar utveckling och ge arbete åt boende i närområdet. Så snart vi fått in pengar till en andel skog (25 000:- kronor) ökar vi vårt innehav av skog.

Ge valfritt belopp, märk betalningen ”teakskog”.

Foto: The Espersen Foundation
Teakskogen som stiftelsen investerat i.